นโยบายการคืนเงิน และความเป็นส่วนตัว

1. มูลนิธิครูของแผ่นดินเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้รับการบริจาคไปใช้ตามข้อกำหนดวัตถุประสงค์ และภารกิจของมูลนิธิ
2.ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เมื่อบริจาคแล้วมูลนิธิจะส่งใบเสร็จไปตามที่อยู่ของท่านที่ได้แสดงให้กับมูลนิธิฯ
หรือสามารถขอเป็นเอกสาร E-Document ได้ โดยจะส่งไปทางอีเมลของท่านหลังจากมูลนิธิฯได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาคทุกกรณี
4. ข้อมูลจำเป็นที่ใช้ในการบริจาค ชื่อ-นามสกุล/อีเมล/เบอร์โทรศัพท์/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ที่อยู่ปัจจุบันในการรับเอกสาร
4.1 หากต้องการให้ส่งเป็นใบเสร็จในช่องทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯจะตรวจสอบที่อยู่ของผู้บริจาค และดำเนินการจัดส่งเอกสารใบเสร็จการรับบริจาค หากที่อยู่การส่งเอกสารไม่ชัดเจนจะดำเนินการโทรติดต่อเพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ถึงมือผู้บริจาคต่อไป
4.2 หากต้องการให้ส่งเป็น E-Document จะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้อง เมื่อมูลนิธิฯได้รับบริจาคแล้วจะดำเนินการส่งเอกสารไปยังอีเมลของคุณ และจะโทรศัพท์ไปแจ้งผู้บริจาคต่อไป
4.3 ผู้บริจาคจะได้รับเอกสารภายใน 1 – 15 วัน หากไม่ได้รับเอกสารใบเสร็จการบริจาคสามารถโทรสอบถามได้ที่ 089-995-2503
5. ข้อมูลของผู้บริจาคจะได้รับการป้องกันการเผยแพร่ไปบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน อื่น
6. หากต้องการเปิดเผยในช่องผู้บริจาคกับมูลนิธิฯ จะเปิดเผยเพียงแค่ชื่อนามสกุล และจำนวนเงินที่บริจาคเท่านั้น
7. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคมูลนิธิฯเก็บไว้เพื่อดำเนินการในเรื่องนิติกรรมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี
และเพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยกำหนดเท่านั้น มิได้มีเหตุอื่นแต่อย่างใดในการเก็บข้อมูลของผู้รับบริจาค
8. ผู้บริจาคสามารถให้มูลนิธิดำเนินการไม่เปิดเผยตัวตนได้ (ยกเว้นกรณีที่มีหมายศาลมาขอตรวจสอบเท่านั้น)
9. ช่องทางการรับบริจาคสามารถบริจาคผ่าน Master Card / Visa / E-Banking และเงินสดเท่านั้น ไม่รับบริจาคช่องทางอื่นที่กล่าวมานี้
10. ช่องทางการบริจาคกับมูลนิธิฯ สามารถเข้ามาดำเนินการในเว็บไซต์ http://www.teacherofthailand.com
และจะเชื่อมโยงไปที่ Hyperlink www.donateteacherofthailand.com เพียงเท่านั้นหากมีการแอบอ้างมูลนิธิฯ
ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้สาธารณะต่อไป